Bagaimana cara yang paling tepat untuk mengenal satu daerah?   Dengan bahasanya? Tari-tarian dan baju khas daerah tersebut? Ya, tentu s...